Afwezigheid van kinderen op school omwille van ziekte

 

Als je kind ziek is, verwittig de school dan zo snel mogelijk. Zorg voor een schriftelijke verantwoording als je kind weer naar school gaat.

 

Lees de afspraken over ziekte in het schoolreglement na om misverstanden te vermijden.

 

Voor een afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.

 

In volgende gevallen is een medisch attest van de dokter nodig:

 

  • Als je kind 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is (vrijdag, zaterdag, zondag en maandag ziek = medisch attest)
  • Bij elke afwezigheid wegens ziekte, hoe kort ook, als je kind in hetzelfde schooljaar al 4 keer wegens ziekte afwezig was met een verklaring van de ouders
  • In het secundair onderwijs: als je kind ziek is tijdens examenperiodes

 

Als je kind langdurig ziek is en regelmatige leerling, heeft het onder bepaalde voorwaarden recht op onderwijs aan huis. Dat geldt niet voor volgende studierichtingen:

 

  • Leren en werken
  • De op het hoger onderwijs voorbereidende leerjaren van de 3de graad aso en kso
  • De Se-n-Se tso en kso
  • De 4de graad bso
  • Hoger beroepsonderwijs - Verpleegkunde
  • Alternerende beroepsopleiding buso