Buitenverblijven niet meer aftrekbaar via vennootschap

22 januari 2016

Buitenverblijven niet meer aftrekbaar via vennootschap

 

Samen met collega's Roel Deseyn en Eric Van Rompuy hebben w enkele wetsvoorstellen klaar en willen op deze manier het fiscaal debat opnieuw aanzwengelen. Servais Verherstraeten: “De strijd tegen fiscale fraude en een rechtvaardige fiscaliteit blijven twee topprioriteiten voor onze Kamerfractie.”. CD&V-Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn beaamt dat en voegt toe: “Het gaat zowel om wetsvoorstellen die meer rechtvaardigheid brengen als wetsvoorstellen die de belastingadministratie toelaten om efficiënter de belastingen te innen en fraude te bestrijden.”. Eric Van Rompuy vult aan: “Het beloven alvast boeiende debatten te worden in de commissie Financiën.We zagen al veel plannen de revue passeren, we hopen dat er nu eindelijk werk van wordt gemaakt.”. De Kamerfractie geeft een eerste schot voor de boeg door strenger toe te zien op aftrekbare beroepskosten.

“Private kosten aftrekken als een beroepskost is not done en niet in lijn met het heffen van eerlijke belastingen” vindt de CD&V-Kamerfractie. “De aftrekbaarheid van de beroepskosten voor vennootschappen moet overeenstemmen met hun werkelijke of maatschappelijke activiteit. Een vennootschap mag niet gebruikt worden om hiervan af te wijken. Het is unfair dat bedrijfsleiders via hun vennootschap kunnen gebruikmaken van zo'n constructies, terwijl gewone belastingplichtigen dat niet kunnen. We benadrukken dat er zich geen probleem stelt voor het aftrekken van kosten wanneer er wel een band bestaat met de bedrijfsuitoefening.”, klinkt het bij de CD&V-parlementsleden.

Ook wordt ingegrepen in de zogenaamde kosten van alle aard. Zo worden vaak appartementen ter beschikking gesteld aan bedrijfsleiders of kaderpersoneel, maar die kosten worden wel afgetrokken van de belastingen. Dit is voor ons correct, als dit appartement noodzakelijk is voor de activiteit of beroepswerkzaamheid die wordt uitgeoefend. Als een bedrijfsleider een appartement aan zee heeft  omdat hij daar vaak moet zijn voor zijn werk, kan dit, maar als hij er graag op vakantie gaat, kan dit niet. Het kan dus geenszins de bedoeling zijn dat bijvoorbeeld een buitenverblijf als een voordeel van alle aard kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan een bedrijfsleider of personeelslid en dat men die kosten daarna aftrekt van de belastingen. Ook hier moet er een verband zijn tussen de beroepsactiviteit en het toegekende voordeel van alle aard.


zie voorstel : http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1557/54K1557001.pdf