De fiscale discriminatie van gehuwde grensarbeiders met kinderen

4 maart 2016

De fiscale discriminatie van gehuwde grensarbeiders met kinderen

 

 

Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de minister, door de voordeligere regeling met betrekking tot kinderlast voor België dan die in Nederland bestaat het risico dat een koppel waarvan het hoogst belastbare inkomen in Nederland is, tussen wal en schip belandt. Welnu, in het najaar van 2015 heeft het Europees Hof van Justitie op basis van de vrijheid van vestiging de Belgische fiscus veroordeeld wegens een onterechte belastingaanslag voor een koppel, waarvan de ene partner in Nederland met het hoogst belastbare inkomen, en de andere in België werkzaam was. Dat werd gevolgd door een arrest van het Grondwettelijk Hof en een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen wegens discriminatie of ongelijke behandeling.

 

U hebt mij op een vorige vraag geantwoord dat u zou laten onderzoeken of u al dan niet cassatieberoep zou aantekenen.

 

Ten eerste, hebt u ter zake reeds een beslissing genomen? Tekent u cassatieberoep aan tegen dat arrest van het hof van beroep? Waarom tekent u desgevallend beroep aan?

 

Ten tweede, wat is op dit ogenblik de administratieve praktijk voor dergelijke casussen in het licht van een rechtspraak, die zich blijkbaar ook al op andere plaatsen in die zin heeft gevestigd?

 

 

Minister Johan Van Overtveldt: Ik zal de opsomming van de arresten niet herhalen.

 

Ik heb de administratie gevraagd om geen cassatieberoep aan te tekenen. Op basis van gezond verstand denk ik dat alle argumenten in dezen uitgeput zijn.

 

Il convient néanmoins de trouver une solution légale. Mon administration a en effet l'obligation d'appliquer les dispositions actuelles jusqu'à ce qu'une modification de loi soit approuvée afin de satisfaire aux arrêts de la Cour européenne de Justice et de la Cour constitutionnelle. Je vais certainement prendre une initiative et je compte sur l'attitude constructive des partenaires de la majorité à cet égard.

 

 

Servais Verherstraeten (CD&V): Het is terecht dat er geen cassatieberoep is ingediend. Ik begrijp dat uw diensten zich in lijn stellen met de gevestigde rechtspraak. Elk wetgevend initiatief om een structurele oplossing aan te bieden wordt door ons ondersteund.