Moet je verplicht een rookmelder installeren ?

Een brand in je woning is een angstaanjagende gebeurtenis en de gevolgen kunnen dramatisch zijn. Toch wordt brandpreventie niet in elke regio even strikt geregeld. Verplicht de wet je een rookmelder in een woning te installeren en hoe doe je dat het best?

 

In Vlaanderen geldt : elke nieuwbouwwoning moet van rookmelders voorzien worden, maar ook bij verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt de plaatsing van een rookmelder verplicht. In Vlaanderen moet sinds 2013 in alle woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd, rookmelders worden geplaatst, maar alleen daar waar een nieuw huurcontract werd afgesloten sinds 1 januari 2013.
 
Het mag een rare redenering genoemd worden dat veiligheidsnormen afhankelijk zijn van de datum van een huurcontract of het feit dat je al dan niet een woning bezit en het is dan ook geen slecht idee om zelfs zonder verplichting een of meerdere rookmelders te plaatsen. Rook is immers veel levensbedreigender dan het eigenlijke vuur van de brand. Heel wat slachtoffers komen om het leven doordat zij tijdens hun slaap het bewustzijn verliezen ten gevolge van de koolstofmonoxide die bij een brand ontstaat. 

Kies in ieder geval de wettig gecertifieerde modellen, die in alle regio's van het 'optische type' zijn. Plaats ze nooit in dampige of stoffige ruimtes zoals de keuken, badkamer of garage. 

Voor het aantal te plaatsen toestellen hanteren alle regio's de oppervlakte van 80m2 per te plaatsen toestel en/of per verdieping. Qua plaats wordt steeds tenminste de hal in de buurt van de slaapkamer(s) voorgeschreven. Als je het meest op veilig wil spelen dan plaats je best een rookmelder in elke ruimte die je moet passeren vanaf de slaapkamer(s) tot de buitendeur.