Nieuwe rechtstreekse verbinding naar Brussel

11 september 2017

Nieuwe rechtstreekse verbinding naar Brussel

 

Vanaf 11 december, samen met de invoering van het nieuwe transportplan van de NMBS, zal er een extra rechtstreekse aansluiting van Brussel naar Nijlen/Bouwel/Herentals/Olen/Geel en Mol komen, zogenaamde P-trein. Een uur vroeger dan de huidige dus ook om 16.01 u.
Dit wil zeggen dat er in de Kempen naast de regelmatige verbindingen Turnhout-Brussel er vanuit Mol/Geel 2 piekuurtreinen ’s morgens naar Brussel sporen en ook ’s avonds 2 piekuurtreinen terug worden voorzien.
Het is goed dat dankzij de elektrificatie tot Mol het aanbod voor de Kempische pendelaars wordt uitgebreid. Daar pleiten we al jaren voor.

Er is echter ook minder goed nieuws.
Waar nu de 3 piekuurtreinen van en naar Mol/Geel nieuwe Desiro-stellen zijn, zullen deze vanaf december vervangen worden door gerenoveerde M4-rijtuigen.

Desiros zouden destijds zijn aangekocht om vooral voorstadsverkeer te doen. Omdat er door de uitbreiding van het voorstadsverkeer een tekort is, moeten de stellen die momenteel de P-verbindingen vanuit onze regio met Brussel doen hiervoor vanaf 11 december mee worden ingezet.

Ik betreur dat NMBS de politiek blijft voeren om ouder materiaal in te zetten in de buitengebieden.

De M4 rijtuigen zijn weliswaar gemoderniseerd en vernieuwd (interieur, toiletten,  ... ) en hebben wel voldoende capaciteit, maar het blijven oude treinen ( ongeveer 40 jaar oud ) zonder airco, internet, stopcontacten, ...

Zeker bij het passeren van wissels is het comfort minder dan bij nieuwere stellen.

Ook op de lijn Turnhout - Brussel werden enkele jaren geleden buiten de piekuren de dubbeldektreinen ( M6 ) vervangen door de oude M80’s (de zogenaamde varkensneuzen).

De Kempen verdient meer dan afdankertjes aldus volksvertegenwoordiger Servais Verherstraeten ( CDenV).

Op dit ogenblik heeft NMBS een bestelling lopen van nieuw dubbeldekmateriaal ( M7 ).

Vanaf 2019 zou de instroom van dit materiaal volop in gang komen.

Het lijkt mij evident dat dit nieuwe materiaal ook ingezet wordt in de Kempen, bijvoorbeeld op de lijn Turnhout - Brussel en dat van deze gelegenheid gebruik gemaakt wordt om de ook nog erg nieuwe M6 rijtuigen in de Kempen te voorzien op de lijn Mol/Geel - Brussel.

De kwantiteit van de treinen van en naar de Kempen is de laatste jaren verbeterd, nu moet ook de kwaliteit omhoog.

 

Ik zal hiervoor aandringen bij de NMBS en de bevoegde minister.