Ontslagen bij Nyrstar

19 januari 2018

Ontslagen bij Nyrstar

 

Het lot van de werknemers van Nyrstar in (Balen)-Wezel (en Overpelt) laat mij als zovele anderen ook niet onberoerd.

Als kind ben ik grootgebracht onder de schouwpijp. Mijn grootvader en vader verdienden er hun boterham. Het toenmalige « Vieille Montagne » vormde het hart van ons dorp en haar gemeenschap. Sindsdien is er al veel water door de lauwe beek gestroomd. De impact van de fabriek op het dorp verminderde ondertussen. Het aantal gezinnen dat van het bedrijf kon of kan leven, werd beperkter met de tijd.

Na de tijdelijke sluiting, enkele jaren geleden, zijn de nu aangekondigde ontslagen opnieuw een mokerslag.
Gelukkig is het sociaal overleg, na de periode van “Groenten uit Balen », sterk verbeterd. 

Ik hoop op een goede toepassing van de wet-Renault. Daardoor zou het aantal aangekondigde ontslagen verminderd kunnen worden. Het aantal out-placements met financiële zekerheid voor de vertrekkende werknemers tot de volgende job zou maximaal moeten zijn. En ook oplossingen als SWT (indien mogelijk) en extra vergoedingen bovenop de wettelijke en contractuele voorzieningen, kunnen de bittere pil een beetje verzachten.

Ik hoop ook dat de werknemers die op het bedrijf voor contractors werken en hun job zouden verliezen ook rechtvaardig zullen behandeld worden.

Tevens hoop ik op een snelle en een goede oplossing voor iedereen. Want niets is zo zwaar om dragen als knagende onzekerheid.

Als Nyrstar zelfs in hoogconjunctuur problemen kent, heeft dit niets te maken met de inzet van de werknemers uit onze regio. Zij gaven en geven het beste van zichzelf.

Fundamenteel is dan ook dat deze internationale onderneming naast een goede en sociaal verantwoorde oplossing, langdurig en duurzaam toekomstperspectief biedt en verankerd blijft in Wezel en Overpelt.

Veel sterkte aan alle betrokkenen.

Eens Wezel , altijd Wezel.


(foto : Het Nieuwsblad - 17.01.18)