Steun aan Kempische scholen om jongeren klimaatbewust te maken.

5 september 2017

Steun aan Kempische scholen om jongeren klimaatbewust te maken.

 

Ik ben bijzonder verheugd dat Vlaams Minister Hilde Crevits in de Kempen 10 innovatieve STEM-projecten steunt om jongeren klimaatbewust te maken. De jongeren maken zo kennis met de innovatieve aspecten van een toekomstig beroep of opleiding én ze worden bewust gemaakt van de klimaatproblematiek. Hiermee brengen ze 2 belangrijke en actuele thema’s samen.

 

Minister Crevits kent voor dit schooljaar een subsidie van 375.000 euro toe aan totaal 92 innovatieve STEM-projecten. De projecten passen in een oproep aan scholen uit het basis-, secundaire en volwassenenonderwijs om leerlingen, leerkrachten en externe partners samen te laten werken aan een project om jongeren bewust te maken van de klimaatproblematiek. Zo zullen de leerlingen in het Sint-Pietersinstituut in Turnhout zelf een windturbine bouwen.

 

Ik ben blij dat de Minister Crevits hiermee de sensibilisering van leerkrachten en leerlingen voor klimaatprojecten daadwerkelijk steunt. Ik onderschrijf haar visie. De klimaatuitdaging is bovendien een uitgelezen opportuniteit om de maatschappelijke relevantie van wetenschap en techniek op school te verduidelijken.

 

Door die innovatieve projecten worden STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en klimaat aan elkaar gekoppeld. Het is één van de 11 klimaatmaatregelen  van de onderwijssector genomen om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse Regering te realiseren.

 

Scholen en centra uit het basis-, secundair en volwassenenonderwijs hadden tot 15 mei 2017 de tijd om hun dossier in te dienen. 17 scholen uit het basisonderwijs, 74 scholen uit het secundair onderwijs en 1 centrum voor volwassenenonderwijs krijgen subsidies met een maximum van 5000€ per project.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor de klimaatuitdaging kunnen de verschillende disciplines van STEM zoals techniek, technologie en ingenieurswetenschappen een wezenlijk verschil maken. Het is fantastisch om te zien dat scholen massaal op deze oproep hebben gereageerd met projecten waarbij ze een benzinekart ombouwen tot elektrische kart, of zelf biokunststoffen maken.”

 

Het gaat in de Kempen over volgende projecten :

 

Windekind

Basis

Vorselaar

Geintegreerd werken, STEM, onderzoekstechnieken

 

€  5.000

Sint-Claracollege

Secundair

Arendonk

  • Project 1 onderzoekt de gevolgen van de opwarming van het klimaat met behulp van remote sensing, met steun van ESERO (educatief luik van de ESA) en VITO remote sensing.
  • Project 2 uitstoot van koolstofdioxide door de school beperken door op zoek te gaan naar een duurzamere oplossing voor het verwarmen van eigen schoolgebouwen.

 

 

 

 

 

 

 

€ 4.940

KOSH

Secundair

Herentals

kennis vergaren en omzetten in een ontwerp rond energieopwekking, opslag en -besparing

 

 

 

€5.000

SO GO! De Vesten

Secundair

Herentals

SB-oplaadstations voor smartphones aangedreven door fietsen met metingen en resultaten op het display

 

 

 

€4.540

Atheneum Spoor

Secundair

Mol

HEAT: weerstations opzetten om hittestressparameters te meten. Na meten ook aanbevelingen doen en bewustmaking

 

 

 

€ 5.000

KOGEKA

Secundair

Geel

Cool plastics: eerste graad onderzoekt bioplatics en maakt zelf drankjetons, externen en derde graad betrokken. Link naar circulaire economie

 

 

 

 

€ 5.000

Koninklijk Atheneum

Secundair

Geel

waterzuivering met een kokos biobed

 

 

€ 5.000

GO! Talentenschool

Secundair

Turnhout

eerste graad leerlijn ecologie binnen STEM-vak: toekomststad en plastic soup; tweede graad rond passief wonen (zonneboiler), derde graad warmtepomp

 

 

 

 

€ 5.000

Sint-Pieterinstituut

Secundair

Turnhout

5e jaar WeWi: heel STEM-project rond een windturbine inclusief zelf bouwen. Optionele tweede fase, met de hernieuwbare energie een CO2 captatie machine aandrijven die CO2 uit de lucht haalt. Klimaat ook breder bestuderen (bewustmaking)

 

 

 

 

 

 

€ 5.000

Heilig Graf

Secundair

Turnhout

hernieuwbare energiebronnen ontdekken, slimme verlichting, zelf windturbine ontdekken (via een challenge)

 

 

 

€ 5.000

 

 

 

 

€ 49.480