Verbetering treinaanbod in het vooruitzicht.

17 november 2016

Verbetering treinaanbod in het vooruitzicht.

 

Er zijn in het vervoersplan dat de raad van bestuur van NMBS principieel goedkeurde, op 28 oktober 2016, ook verbeteringen voor de Kempen opgenomen. Ik hoop dat definitieve beslissing op 22 december 2016 dit voorstel bevestigd.

Het nieuwe vervoersplan zal vanaf december 2017 operationeel zijn en er dient nu werk worden gemaakt van een concrete verbetering in de dienstregeling voor de Kempen.

-         

Een bijkomende P-trein ’s avonds van Brussel naar Mol (nu ook uur vroeger – 16u01 – 17u37)

-         

Verlening bestaande P-treinen Herentals/Lier tot Antwerpen

-         

IC Antwerpen – Mol – Hasselt/Hamont zal dan op zaterdag elk uur rijden in plaats van elke 2 uur.

-         

De overstapmogelijkheden in Lier of Leuven voor het traject Heist-op-den-Berg naar Brussel of Mechelen zal worden verbeterd.

Deze verbeteringen kunnen op de bestaande infrastructuur worden gerealiseerd en vergt een aanpassing van de dienstregeling vanaf december 2017. Daar wordt nu aangewerkt.

We zullen deze principiële beslissingen van NMBS blijven opvolgen zodat ze ook omgezet worden in concrete verbeteringen voor de reizigers.

Omtrent verbetering van de infrastructuur nam NMBS ook een duidelijk positief standpunt in voor de elektrificatie van de spoorlijn Mol – Hamont en Mol – Hasselt. Zij beteken voor de exploitatie van NMBS ook een gevoelige besparing. De uitvoering hiervan behoort Infrabel toe, zij dient dit op te nemen in haar investeringsprogramma.

Voor de lijn Mol – Hamont betekent dit dat de exploitatie 10,8 MEUR per jaar goedkoper wordt.

Voor een aantrekkelijk aanbod verdient het aanbeveling om ook Mol – Hasselt ook te elektrificeren, dat betekent voor beide baanvakken dan een besparing op jaarbasis komt op 11,7 MEUR voor NMBS.

De besparing zit vooral in de hoge energiekost van diesel tov elektrische tractie en de onderhoudskost die voor dieselmotorwagens hoger is. Ook voor de omwonenden en het milieu is er serieuze verbetering.

Wetende dat de kosten voor de elektrificatie geraamd worden op 40 miljoen euro dan is het niet overdreven te stellen dat de elektrificatie op maximum 4 jaar terug verdiend is.

Infrabel dient nu dit op te nemen in haar investeringsplan. NMBS kan pas uitvoeren als de investeringen door Infrabel zijn gebeurd.

We zijn blij dat de Vlaamse regering deze vragen mee ondersteunt.

 

Daarom moet men bij Infrabel aandringen dat ze deze investeringen doet, ze zouden een verbetering zijn voor het aanbod en geven die lijnen ook een belangrijk potentieel.