Verschillen tussen huwen en wettelijk samenwonen

Gevolgen voornamelijk op volgende vlakken :

 

  • Bij een huwelijk zal het gekozen huwelijksvermogensstelsel bepalen wat eigen goederen en gemeenschappelijke goederen zijn.

  • Bij wettelijke samenwoning bestaat dit onderscheid niet: alles is eigen. Hoogstens kan je bepaalde zaken samen aangekocht (lees ‘gefinancierd') hebben en dan bezit je dit goed ‘in onverdeeldheid'. Dit betekent dat je dit goed elk voor 50% bezit.

 

  • De langstlevende partner (LLP) is veel beter beschermd in een huwelijk dan bij een samenwoning. Hij/zij heeft steeds recht op het vruchtgebruik van de nalatenschap.

  • Bij een wettelijke samenwoning heeft de LLP een beperkt erfrecht: het vruchtgebruik op de gezinswoning en de erin aanwezige huisraad. Dit is echter geen beschermd erfrecht en kan hem/haar ontnomen worden.

 

  • Successierecht : Gelijkgeschakeld voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. 

  • Bijzondere aandacht moet hier besteed worden aan de situatie van de stiefkinderen. Stiefkinderen erven niet automatisch van hun stiefouders.

 

  • Enkel gehuwden hebben recht op een overlevingspensioen.

 

Besluit

 

Als we het zuiver over juridische, fiscale en financiële voordelen hebben dan scoort het huwelijk ver boven de andere alternatieven.

 

De wettelijke samenwoning volgt op de tweede plaats maar ondanks gelijkschakeling met het huwelijk op diverse vlakken zijn er toch nog belangrijke verschillen (pensioen!).

 

Uiteraard is dit slechts een beknopt overzicht van de belangrijkste verschillen. U wil hier meer over weten of u heeft een specifieke vraag ?

 

Welkom op vrijdag 20 november om 20 uur op de info-avond in Spellenburg (klein zaaltje), Hazenstraat 5 – Mol – Heidehuizen of neem contact met mijn secretariaat.