Voorlezen vonnis achterhaald

3 augustus 2017

Voorlezen vonnis achterhaald

 

We dienen een voorstel in om de grondwet te laten herzien zodat een vonnis niet langer integraal moet worden voorgelezen in de rechtstaal. In de zaak rond Lernout & Hauspie werd de voorlezing al eenmalig overgeslagen omdat die te veel tijd in beslag zou nemen.

Het voorlezen van een vonnis in de zittingszaal is voorbijgestreefd. We willen de voorlezing beperken tot de eigenlijke uitspraak en de - vaak lange - motivering weglaten. Die zou dan op een website kenbaar worden gemaakt aan het publiek.

De tijd dat vonnissen uitsluitend onder de aandacht van het publiek werden gebracht door de journalisten van de schrijvende pers, die de terechtzittingen gingen bijwonen, is lang voorbij. Vandaag is het nut van die voorlezing zeer beperkt, zelfs onbestaande wanneer dat gebeurt voor een lege zittingszaal. Zeker wanneer blijkt dat het nagestreefde doel even goed of zelfs beter kan worden bereikt met moderne technieken van massacommunicatie.

Om de aanpassing door te voeren willen we artikel 149 van de Grondwet aanpassen. Dat artikel werd aan het einde van de vorige legislatuur voor herziening verklaard en kan dus worden aangepast met een tweederdemeerderheid.