Voorwaarden zelfstandige in bijberoep

Omwille van vele redenen kan het interessant zijn om een activiteit als zelfstandige in bijberoep uit te oefenen.

 

Naast het extra appeltje voor de dorst kunt u uw beroepsuitgaven als kost aftrekken, kunt u de BTW terugvorderen, die u betaalt op uw uitgaven in het kader van uw bijberoep, en behoudt u het voordelige sociaal statuut van uw hoofdberoep.

 

Keerzijde van de medaille is dat u geen extra sociale rechten opbouwt. De sociale bijdragen die u betaalt , zijn immers louter solidariteitsbijdragen. Ook kruipt er veel (vrije) tijd in uw bijberoep en wordt u zwaarder belast, aangezien u  door de extra inkomsten in een hogere belastingschijf terechtkomt.

 

Niettemin loont het soms de moeite om zelfstandige in bijberoep te worden. U moet tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uitoefenen.

 

-       Als loontrekkende moet u ten minste de helft van het aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking presteren. Wanneer het, zoals de meeste mensen in ons land, gaat om een werkweek van 38 uren, volstaat dus een arbeidscontract van 19 uur of meer.

 

-       Ook als ambtenaar moet uw job minstens de helft bedragen van een fulltime job. Een voltijdse betrekking loopt over ten minste 8 maanden of 200 dagen per jaar.

 

-       Een onderwijzer moet minstens 6/10 van een volledig uurrooster presteren.

 

-       Indien u werkloos wordt en bijberoeper wilt blijven, moet u aan de voorwaarden gesteld door de RVA voldoen.

 

Wie niet aan bovenstaande minima van het hoofdberoep komt, kan in principe niet als zelfstandige in bijberoep beschouwd worden, en zal zich moeten vestigen als zelfstandige in hoofdberoep.