Wat als factuur niet klopt ?

Iedereen krijgt wel eens een factuur in de bus waarmee hij het niet eens is. In dat geval is het belangrijk om een dergelijke factuur binnen een korte termijn te protesteren. Maar wat betekent dat precies ? En hoe gaat u daarbij best te werk ?

Er zijn heel wat situaties waarin u niet akkoord kunt gaan met een factuur : wanneer u een beroep doet op een aannemer om werken aan uw woning uit te voeren en u toch al een factuur krijgt voor het volledige overeengekomen bedrag, terwijl de werken nog niet helemaal zijn uitgevoerd ; wanneer er met de aannemer geen prijsafspraak werd gemaakt en het bedrag van de factuur veel hoger ligt dan wat redelijk is ; wanneer u een factuur krijgt voor iets dat u bestelde maar nooit ontving.

In dergelijke gevallen wilt u de factuur wellicht niet zomaar betalen.

Door een factuur te protesteren, geeft u aan dat u het met die factuur niet eens bent en dat u bemerkingen hebt bij wat er gefactureerd wordt. Zo kunt u vermijden dat degene die u een factuur stuurt, achteraf stelt dat u de factuur stilzwijgend aanvaardde en kan u ze bij gebrek aan protest nadien ook niet meer in vraag stellen.

Naast facturen protesteert u ook best brieven waarvan u het met de inhoud niet eens bent. Zo vermijdt u dat degene die u de brief verzond, later beweert dat u niet reageerde en daarom akkoord ging met de inhoud ervan.

Een factuur protesteren doet u best via een aangetekende brief. Zo heeft u een bewijs. Door de brief aangetekend te versturen, vermijdt u namelijk dat de tegenpartij nadien beweert niets ontvangen te hebben. Ook een fax (met bewijs van verzending) vormt een goed bewijs. Een gewone brief sturen is gevaarlijker, omdat de ontvangst ervan kan betwist worden. Stuurt u een e-mail en bevestigt de leverancier of aannemer die u de factuur stuurde de ontvangst, dan kan u dat ook als bewijs van protest gebruiken.

 

U protesteert best binnen een korte termijn. Best niet langer wachten dan een tweetal weken. Indien in de overeenkomst een termijn vermeld wordt waarbinnen u een factuur moet protesteren, dan leeft u die best na.