Debat abortus

Het debat in de Kamer van volksvertegenwoordigers over de verlenging van de abortustermijn naar 18 weken. 
Als CD&V vinden we het geen goed voorstel. We rekenen erop dat er verder onderhandeld wordt, en dat er niet meerderheid vs minderheid zal gestemd worden.