Nieuws

Vandaag is het startschot gegeven voor de elektrificatiewerken op de spoorlijn Mol-Hamont. Zij zijn de start van de…

Lees meer

Dankzij de zesde staatshervorming is cofinanciering van projecten bij NMBS mogelijk worden.Ze kennen dus een gemengde…

Lees meer

Gemiste start

11-12-2017

Vandaag testte ik de eerste rit met de gerenoveerde M4-rijtuigen uit. Door de nieuwe dienstregeling bij NMBS zijn er tijdens de…

Lees meer

Belgische grensarbeiders zijn personen die een job uitoefenen op het grondgebied van een ander land dan wa

Lees meer

Ik werd gisteren bevraagd als lid van het begeleidingscomité van het comité P, het Vast Comité van Toezicht op de…

Lees meer

Dagelijks komen vele honderden leerlingen met de fiets naar school in Mol. Nu de winter er aan komt en het weer slechter wordt,…

Lees meer

Ik werd geïnformeerd dat de raad van bestuur van NMBS goedkeuring gaf aan het meerjariginvesteringsplan (MIP) 2018 – 2022…

Lees meer

Het wetsvoorstel beoogt een wettelijke regeling van strafverminderde maatregelen voor mededaders of medeplichtigen om hen ertoe…

Lees meer

Mijnheer de voorzitter,Collega’s,

Lees meer

Belgische grensarbeiders oefenen een beroepswerkzaamheid op het grondgebied van een andere lidstaat dan waar die gewoonlijk…

Lees meer

Vanaf 11 december, samen met de invoering van het nieuwe transportplan van de NMBS, zal er een extra rechtstreekse aansluiting…

Lees meer