Nieuws

Dagelijks komen vele honderden leerlingen met de fiets naar school in Mol. Nu de winter er aan komt en het weer slechter wordt,…

Lees meer

Ik werd geïnformeerd dat de raad van bestuur van NMBS goedkeuring gaf aan het meerjariginvesteringsplan (MIP) 2018 – 2022…

Lees meer

Het wetsvoorstel beoogt een wettelijke regeling van strafverminderde maatregelen voor mededaders of medeplichtigen om hen ertoe…

Lees meer

Mijnheer de voorzitter,Collega’s,

Lees meer

Belgische grensarbeiders oefenen een beroepswerkzaamheid op het grondgebied van een andere lidstaat dan waar die gewoonlijk…

Lees meer

Vanaf 11 december, samen met de invoering van het nieuwe transportplan van de NMBS, zal er een extra rechtstreekse aansluiting…

Lees meer

Ik ben bijzonder verheugd dat Vlaams Minister Hilde Crevits in de Kempen 10 innovatieve STEM-projecten steunt om jongeren…

Lees meer

We dienen een voorstel in om de grondwet te laten herzien zodat een vonnis niet langer integraal moet worden voorgelezen in de…

Lees meer

Vandaag werd een nieuw voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet neergelegd. Di

Lees meer

Het Oosterweeldossier, dat de mobiliteit in en vooral om Antwerpen moet verbeteren, komt na jaren stilaan in zijn…

Lees meer

Afgelopen vrijdag nam de Ministerraad een belangrijke beslissing die aan het SCK te Mol nieuwe kansen geeft in de productie van…

Lees meer