CD&V en Groen hebben een voorstel klaar om de zogenaamde fiscale ‘kaasroute’ af te sluiten. De ‘kaasroute’ slaat op de mogelijkheid die vandaag bestaat om schenkingsrechten te ontwijken door schenkingen van roerende goederen te laten verlijden door Nederlandse notarissen. Op die manier worden de notariële akten niet geregistreerd in België en blijven de giften vrij van schenkingsrechten. Momenteel moeten enkel de overdrachten van onroerende goederen door buitenlandse notarissen geregistreerd worden in België. Dit voorstel maakt de registratie ook voor de schenking van roerende goederen verplicht.

Nederlandse notarissen, consultants en vermogensplanners adverteren veelvuldig de mogelijkheid voor Belgen om schenkingen van roerende goederen in Nederland te laten verlijden. Op die manier kunnen zij spaargeld, aandelen en obligaties zonder belasting aan hun kinderen schenken en er terwijl vruchtgebruik over behouden. Met dit wetsvoorstel wordt nu een einde gesteld aan dit type van constructies.

 Servais Verherstraeten (CD&V): “Een minderheid van vermogende Belgen neemt dure Nederlandse advocaten, notarissen en vermogensbeheerders onder de arm om aan schenkingsrechten te ontsnappen. Dit moet stoppen. Het kan niet dat zij via fiscale achterpoortjes belastingen ontwijken, terwijl de meerderheid correct betaalt.

 Steven Matheï (CD&V): “De kaasroute komt enkel ten goede aan een groepje gespecialiseerde notarissen en dure vermogensbeheerders uit het buitenland, die grof geld verdienen aan vermogende klanten. Hoog tijd dat we dit achterpoortje toemetsen. Het is een belangrijke stap naar meer fiscale rechtvaardigheid.

 Dieter Van Besien (Groen): “Vlaanderen heeft een zeer gunstige regeling voor schenkingen. Een tarief van 3% behoort tot de laagste in de wereld, en zorgt ervoor dat je daarop geen erfbelasting moet betalen. Dat is gul voor kapitaalkrachtigen in ons land.  Laten we, net als Nederland, de route hermetisch afsluiten. Dat is een kwestie van fiscale rechtvaardigheid.”