CD&V wil de bouw van kerncentrales van de vierde generatie mogelijk maken. Kamerleden Leen Dierick en Servais Verherstraeten dienden hierover een wetsvoorstel in.

Dierick: “CD&V kijkt met open blik en zonder taboes naar de technologische vooruitgang in de energieproductie. De vierde generatie kernreactoren en de ontwikkeling van kleine modulaire reactoren (de zogenaamde SMR’s) kunnen in de toekomst deel uitmaken van een duurzame energietransitie.”

Verherstraeten: “Op het vlak van innoverende kernindustrie is ons land zelfs een autoriteit op wereldniveau. Het zou gek zijn om die jarenlang opgebouwde expertise niet te benutten of te stimuleren.”

Het CD&V-voorstel wil de bouw van een nieuwe nucleaire centrale bestemd voor elektriciteitsproductie opnieuw mogelijk maken. Het is niet de bedoeling dat een nieuwe nucleaire centrale wordt gebouwd met technologie van de huidige generatie kerncentrales. Een nieuwe centrale op basis van nieuwe generaties nucleaire technologie, zoals de vierde generatie, kan voor CD&V wel.

Met het voorstel, zou de regering per KB technologische voorwaarden vastleggen, die binnen de 6 maanden vanaf de inwerkingtreding door de Kamer van volksvertegenwoordigers moeten worden bekrachtigd. De regering bezorgt aan de Kamer de wetenschappelijke argumentatie. Op die manier kan een parlementair debat plaatsvinden.

De bestaande juridische voorwaarden rond de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende stralingen blijven nog van kracht.

Ten slotte voorziet dit wetsvoorstel in de oprichting van een federale adviesraad voor de ontwikkeling van nucleaire centrales van de vierde generatie en kleine modulaire kernreactoren. Deze raad heeft advies over de technologische voorwaarden waaraan een nieuwe nucleaire centrale moet voldoen. De regering stelt deze raad samen.

Het voorstel van Dierick en Verherstraeten is de uitvoering van een stelling goedgekeurd op de Power-On congres van CD&V, dat plaatsvond op 11 december 2021.