CD&V-Kamerleden Steven Matheï en Nahima Lanjri hebben een wetsvoorstel ingediend om de fiscale aftrekbaarheid van giften te verruimen. Ze willen dat ook organisaties die ouders van een levenloos geboren kind ondersteunen onder deze fiscale regelgeving vallen. Zo zou de noodlijdende vzw Boven de Wolken, die ouders van sterrenkindjes een tastbare herinnering biedt in de vorm van foto’s, in de toekomst wel een fiscaal attest kunnen uitreiken voor giften.

Steven Matheï: “Vzw’s als Boven de Wolken zijn voor hun werking grotendeels afhankelijk van giften. Helaas viel deze organisatie buiten de categorieën die in de wet ingeschreven staan om fiscale attesten uit te reiken, hoewel de geest van de wet dit wel lijkt toe te laten. Daardoor kunnen mensen minder geneigd zijn om deze vzw’s financieel te ondersteunen. De troost en steun die ‘Boven de Wolken’ biedt aan ouders van sterrenkinderen is echter van onschatbare waarde. Met dit voorstel willen we deze activiteiten fiscaal ondersteunen door giften aan deze organisaties ook aftrekbaar te maken.”

Nahima Lanjri: “Het verlies van kind bij de geboorte veroorzaakte bij ouders enorm zwaar verdriet. Ouders die hun kind verliezen, verwerken dit elk op hun eigen manier. Sommigen zijn liever alleen, anderen hebben de nood om snel onder de mensen te komen. Op dergelijke moeilijke momenten is extra ondersteuning, in welke vorm ook, voor vele ouders gewenst. Het begeleiden van deze gezinnen op een moment waarin hun wereld stilstaat is maatschappelijk zeer waardevol en belangrijk.”

Vandaag zijn giften aan erkende instellingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar via een attest. De belastingplichtige kan met dit attest genieten van een fiscale aftrek van 45% op de gift.

Organisaties (zoals Red Boven de Wolken) die hulp bieden aan ouders met een levenloos geboren kind kunnen vandaag geen beroep doen op de bestaande wetgeving. Zij komen niet in aanmerking om een fiscaal attest uit te reiken dat recht kan geven op een belastingvermindering.

De wet bepaalt welke organisaties een fiscaal attest mogen afleveren. Hiervoor wordt een indeling gebruikt in categorieën, op basis van de maatschappelijke belang van de activiteiten, zoals gehandicaptenzorg, dierenwelzijn, armoede, integratie of natuurbeheer.

Volgens CD&V moeten organisatie en instellingen die zich inzetten voor de ondersteuning van ouders met sterrenkinderen, ook een fiscaal attest kunnen afleveren. Om dit mogelijk te maken wordt de regelgeving uitgebreid tot erkende instellingen die de ouders van een levenloos geboren kind bijstaan.

CD&V zette zich eerder in om ouders van sterrenkinderen te ondersteunen. Dankzij een CD&V-wetsvoorstel van Servais Verherstraeten krijgen de ouders ook de kans om een levenloos geboren kind een voor- en familienaam te geven, ongeacht de duurtijd van de zwangerschap. Ook kunnen ze ervoor kiezen een geboorteakte te laten opstellen voor het kind, in plaats van louter een akte van levenloos kind. Die erkenning is voor vele ouders belangrijk voor het rouwproces. Het voorstel van Verherstraeten geeft de moeder die bevallen is van een sterrenkindje ook de mogelijkheid om het zwangerschapsverlof te laten inperken, omdat iedere ouder op zijn manier het verlies verwerkt.