Ik diende samen met enkele collega's een wetsvoorstel in voor een gemakkelijkere toegang tot bepaalde schuldsaldoverzekeringen voor personen die in het verleden werden geconfronteerd met een ernstige medische aandoening.


Zij worden geconfronteerd met een bijpremie of een verzekeringsweigering vanwege deze aandoening.
Het “recht om vergeten te worden”, wordt ingevoegd in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, en zal personen die reeds enige tijd genezen werden verklaard van hun (kanker) aandoening de kans geven om een verzekering af te sluiten zonder bijpremie ten gevolge van deze aandoening.

In navolgende link vindt u het wetsvoorstel en de stand van zaken in de Kamer ervan:

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3524/54K3524001.pdf