De Kamercommissie Financiën heeft het wetsontwerp diverse fiscale bepalingen goedgekeurd. Dit ontwerp bevat een aftrekverbod voor minnelijke schikkingen, gebaseerd op een voorstel van CD&V-Kamerleden Servais Verherstraeten en Steven Matheï. 

Hiermee maken we opnieuw komaf met een fiscale anomalie. Het is noch rechtvaardig, noch logisch dat een geldboete niet fiscaal aftrekbaar is, terwijl een betaalde minnelijke schikking dat wel is,” zegt Servais Verherstraeten.

Recent kwam aan het licht dat een onderneming het bedrag van een betaalde minnelijke schikking in rekening heeft gebracht als een aftrekbare beroepskost. De handelswijze is bovendien bekrachtigd door een gerechtelijke uitspraak. De onderneming heeft haar betaalde minnelijke schikking als een kost kunnen inbrengen. Hierdoor moet ze uiteindelijk ook minder belasting betalen.

Het systeem van de minnelijke schikking werkt in het algemeen goed in België. Een minnelijke schikking is een alternatieve vorm van sanctionering waarbij de overtreder, naast de vergoeding van alle schade, ook nog een sanctie in de vorm van een afkoopsom betaalt. Als een betaalde minnelijke schikking echter kan worden ingebracht als een beroepskost, ondermijnt dat het systeem,” verduidelijkt kamerlid Servais Verherstraeten.

De fiscale wet verbiedt nadrukkelijk de inbreng van een aantal kosten als beroepskosten. Geldboeten en belastingvermeerderingen zijn uitdrukkelijk in de wet opgenomen als een kost die niet als beroepskost kunnen worden aangemerkt.

Het is meer dan logisch dat boetes, belastingvermeerderingen en nalatigheidsintresten niet kunnen worden aangemerkt als een beroepskost. Wie een fout begaat moet een boete betalen. Stel u voor dat een koerier zijn verkeersboetes zou kunnen aftrekken van de belastingen, dit is de wereld op zijn kop”, zegt Steven Matheï.