Kon op het debat van CDS-Antwerpen toelichting geven over mijn visie over nieuwe energievoorzieningen.

Ik steun evenwel met veel overtuiging de eis uit de streek om de nucleaire kennis te behouden.