Wetsvoorstel tot instelling van een spijtoptantenregeling

27-10-2017

Het wetsvoorstel beoogt een wettelijke regeling van strafverminderde maatregelen voor mededaders of medeplichtigen om hen ertoe aan te zetten met het criminele milieu te breken.Zij zullen getuigenissen kunnen afleggen omtrent de misdrijven gepleegd in het kader van een criminele organisatie en de daders ervan.

Het wetsvoorstel onderscheidt daarbij drie vormen van toezeggingen die door de procureur des Konings en federale procureur kunnen worden gedaan, dit naargelang de fase van de strafprocedure waarin de zaak van de spijtoptant zich bevindt.

Het wetsvoorstel houdt een omstandige en evenwichtige regeling in die in sterke mate rekening houdt met de rechten van de verdediging en de door het EHRM gestelde vereisten dienaangaande. De transparantie en coherentie worden gewaarborgd door de coördinerende functie van de federale procureur, die de toezeggingen, vervat in schriftelijke memoranda, telkens mee ondertekent en daarvan een register bijhoudt.

Er worden mechanismen voorzien van subsidiariteit (de spijtoptantenregeling als “laatste redmiddel”) en proportionaliteit tussen het misdrijf gepleegd door de spijtoptant, waarvoor de toezegging wordt gedaan en het misdrijf waaromtrent inlichtingen worden verstrekt. Ten slotte worden en blijven ook de rechten van de slachtoffers gewaarborgd

Op volgende link vindt u ons voorstel :

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0629&legislat=54&inst=K

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.