Heel wat lokale ondernemers hebben het lastig, dat geldt zeker ook voor de horeca. Restaurants en cafés hebben vandaag nog geen concreet perspectief op heropening. Om extra financiële ademruimte te creëren voor de zwaar getroffen sector, leggen N-VA, Open VLD, CD&V en MR alvast samen een wetsvoorstel op tafel om de BTW tijdens deze crisis te verlagen naar 6%.

 “Samen tegen corona. In onze straten, wijken en steden. En ook in het parlement. Ik ben erg blij dat onze partijen zich vandaag concreet engageren om samen een wetsvoorstel in te dienen, en dit in nauw overleg met de horecasector. Zo zullen we de BTW voor de horeca tijdens deze crisis verlagen naar 6%”, stelt N-VA-Kamerlid Sander Loones. “Ook andere partijen roepen we op om zich bij deze horecacoalitie aan te sluiten en dit voorstel te stemmen.”

 Egbert Lachaert, Open VLD fractievoorzitter: “Onze horecaondernemers zorgen voor ambiance en welvaart. Door de sector éxtra financiële ademruimte te geven, helpen we faillissementen en jobverlies te vermijden. Deze BTW-verlaging moeten we samen en snel stemmen, best voordat restaurants en cafés terug open mogen. Zo geven we hen duidelijkheid en zekerheid. En geven we hen het respect dat ze verdienen. ”

 “Er staan heel wat jobs op het spel”, benadrukt Servais Verherstraeten, CD&V fractievoorzitter. “In Vlaanderen zijn ongeveer 80.000 mensen aan de slag in de horecasector, vaak in kleine zaken die zo waardevol zijn voor de sociale cohesie in onze buurten en gemeenten. Wanneer onnodig jobs verloren gaan, dreigen welvaartsverlies en sociale drama’s voor duizenden gezinnen. Om dit te vermijden, is deze BTW-verlaging een belangrijke eerste stap.”

 “Een specifieke BTW-regeling tijdens deze coronacrisis is echt nodig”, vult MR fractieleider Benoit Piedboeuf aan. “Heel wat restaurants bieden nu afhaalmaaltijden aan om hun sluiting wat te compenseren, daarvoor geldt een BTW-tarief van 6% op het afhalen van maaltijden en 21% voor dranken. We willen dit vereenvoudigen en versterken. Door een BTW verlaging naar 6% breder door te trekken en die tijdens de crisisperiode ook te gunnen wanneer de deuren terug kunnen openen.”